Wat kost gokken jou? Stop op tijd | 18+ | loketkansspel.nl | Gokken kan verslavend zijn | Deze boodschap mag niet gedeeld worden met minderjarigen | Speel bewust | Algemene voorwaarden zijn van toepassing | #Advertentie

Onderzoek naar monopoliepositie van Ladbrokes in België

Wetgeving
4 september 2020
0

De Europese Commissie onderzoekt de toekenning van de Belgische licentie aan Ladbrokes. De EC controleert of de staatssteun-regels werden overtreden bij de afgifte van de online vergunning aan de exploitant.

Licentie 

De beslissing om Ladbrokes een licentie te verlenen voor het aanbieden van online weddenschappen in België wordt door de Europese Commissie onderzocht. De Commissie zal beslissen of de regulator van het land de wet heeft overtreden door andere bookmakers de toegang tot de markt te ontzeggen.

Het onderzoek naar de verlening van de licentie werd gestart toen twee concurrerende sportsbooks zich erover beklaagden dat de Belgische Commissie voor Kansspelen in feite een monopolie had gecreëerd door Ladbrokes het exclusieve recht te verlenen om online weddenschappen aan te bieden. Zij beweren dat het ontzeggen van de toegang tot de markt aan andere bookmakers gelijk staat aan "staatssteun" en onwettig is op grond van de Europese mededingingsregels.

Monopoliepositie

Volgens de beschuldigingen heeft Ladbrokes in februari 2014 weliswaar toestemming gekregen om online weddenschappen aan te bieden, maar heeft de Commissie in die tijd geen enkele andere bookmaker een vergunning verleend. 

Ondanks deze vertraging bij de afronding van de regelgeving structuur werd de vergunning van Ladbrokes tijdens het overleg niet ingetrokken, waardoor de bookmaker als enige aanbieder van online weddenschappen overbleef. De situatie werd pas in 2018 opgelost. De regels met betrekking tot het online wedden werden vastgelegd in een koninklijk besluit dat in mei van dat jaar werd gepubliceerd. 

Europese Commissie

De verklaring van de Europese Commissie luidde als volgt:

"In dit stadium vreest de Commissie dat de aan Ladbrokes verleende vergunning ertoe heeft geleid dat de bookmaker sinds 2014 een exclusief recht had om in België online weddenschappen aan te bieden, zonder dat Ladbrokes daarvoor enige vergoeding ten gunste van de Belgische staat heeft moeten afdragen.

De maatregel kan de concurrentie hebben verstoord en de Commissie betwijfelt of deze in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels. De Commissie zal nu verder onderzoeken of haar aanvankelijke bezwaren worden bevestigd."

Volgens de Europese mededingingswetgeving is het wettelijk niet toegestaan dat een onderneming een voorkeursbehandeling krijgt, inclusief financiële hulp, die niet beschikbaar is voor andere ondernemingen. Ook had moet worden voorkomen dat landen zich schuldig maken aan praktijken die de concurrentie verstoren.

Onderzoek

Hoewel het onderzoek nog in een vroeg stadium verkeert, kunnen de sancties voor de bookmaker zeer streng zijn als wordt vastgesteld dat Ladbrokes de anticoncurrentie-wetgeving heeft overtreden. De huidige regelgeving stelt de Commissie in staat een "terugvorderingszaak" te starten die tot doel heeft de situatie weer in evenwicht te brengen en elk oneerlijk voordeel weg te nemen. Dit zou kunnen betekenen dat een percentage van alle inkomsten die de bookmaker tussen 2014 en 2018 heeft ontvangen, moet worden terugbetaald. Hoewel dit bedrag aan inkomsten waarschijnlijk niet hoog zal zijn, zou kunnen worden aangevoerd dat zelfs de inkomsten van dit jaar moeten worden meegerekend. Dit omdat de bookmaker een dominante positie heeft gekregen door de vertraging die is opgetreden bij het verlenen van toegang tot de markt aan andere bookmakers.

Er is een verjaringstermijn voor dit proces waaraan de Commissie zich moet houden, maar aangezien deze op tien jaar is vastgesteld, is het onwaarschijnlijk dat dit de bookmaker zal helpen. Ladbrokes verklaart dat zij vertrouwen hebben in een positief resultaat van dit onderzoek. Een woordvoerder van GVC, de moedermaatschappij van Ladbrokes liet weten: "De Groep heeft er alle vertrouwen in dat zijn weddenschappen in België volledig in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving".