Wat kost gokken jou? Stop op tijd | 18+ | loketkansspel.nl | Gokken kan verslavend zijn, deel deze inhoud niet met minderjarigen | Speel bewust | Algemene voorwaarden zijn van toepassing | #Advertentie

Centraal topic wet Kansspelen op afstand

Het lijkt me handig om een centraal topic te maken over het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand.
Hierin kunnen we bepraten wat we vinden wat het hele gebeuren rondom het wetsvoorstel.

De 6 fases die moeten worden afgerond(we hebben de 1e 3 fases gehad):

Fase 1. Ministerraad akkoord, wetsvoorstel voor advies naar Raad van State.
Fase 2. Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer, schriftelijke behandeling.
Fase 3. Aangemeld voor plenaire behandeling voor Tweede Kamer.
Fase 4. Tweede Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, ingediend bij de Eerste Kamer schriftelijke behandeling.
Fase 5. Aangemeld voor plenaire behandeling door Eerste Kamer.
Fase 6. Eerste Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, publicatie Staatsblad.

Op 4 April staat het Plenair Debat in de Tweede Kamer op de agenda.

Handige links:
https://www.voetbalwedden.net/topic/legaal-beschermd-belastingvrij-online-spelen-teken-de-petitie-3633/

https://www.voetbalwedden.net/artikelen/wat-heeft-de-speler-aan-legalisering-online-wedden/
https://www.voetbalwedden.net/artikelen/wat-hebben-de-bookmakers-aan-legalisering/
https://www.voetbalwedden.net/artikelen/legaal-online-wedden-hoe-denkt-de-nederlandse-overheid-daarover/
https://www.voetbalwedden.net/artikelen/wondere-wereld-van-wedden-in-belgie/
0
0
0 likes
Gestart door
Avatar johan-t
Country flagjohan-t
18-03-2016 12:49 in Hulp en advies
45 reacties
Zoals hier al is geschreven: vanavond 19.00 staat het plenair debat Kansspelen op afstand op het programma. Zoals in eerdere artikelen is geschreven, kan dit wetsvoorstel enorme gevolgen hebben voor de Nederlandse wedmarkt en natuurlijk ook voor de leden van VW.

http://ikbenkoa.nl/regulering-stap-dichterbij/

http://www.knvb.nl/nieuws/themas/financiele-integriteit/18950/de-nieuwe-gokwet-er-staat-veel-op-het-spel

Het heeft een tijd lang in een stroperige cyclus gezeten, maar inmiddels lijkt de legalisering in een stroomversnelling terecht te zijn gekomen!
0
0
0 likes
You only sing when you're winning!
richard123:
Het heeft een tijd lang in een stroperige cyclus gezeten, maar inmiddels lijkt de legalisering in een stroomversnelling terecht te zijn gekomen!

Er zal wel iets gefixed worden verwacht ik :s
0
0
0 likes
robbie63:

Er zal wel iets gefixed worden verwacht ik :s


Of men fixed niks. Er lopen nogal wat fixniksen rond in de Nederlandse politiek tegenwoordig. Nederland is het laatste land in Europa dat kansspelen reguleert en wil ook nog eens de hoogste kansspelbelasting van Europa innen. Hopelijk gaat er hierdoor niet veel minder geld gaan naar de sport in vergelijking met andere landen, want blijft Nederland qua sport & prestaties op den duur wel heel erg ver achter.
1
0
1 likes
Toto Sigarenboer
Nederland heeft een erg dure verzorgingsstaat in vergelijking met andere landen, logisch dat die meer in sport kunnen investeren. De VVD denkt alleen maar aan het spekken van de staatskas en wil onder geen beding belasting verlagen (kijk maar naar pomphouders die bij de landsgrenzen gevestigd waren). Verder ben ik als gokker geen voorstander van het legaliseren, maar als burger van Nederland wel. De gokker zal hoe dan ook centen (en value) verliezen, de burger zal gemiddeld wat rijker worden.

Alleen de manier waarop de belasting verhaald wordt vind ik vreemd. Ik ben voorstander om de belasting op de gokbedrijven te innen en niet op de gewone man. Ten eerste zal niemand meer legaal willen gokken als je over je winst moet afdragen, aangezien alle value van je af wordt genomen. Ten tweede zijn de gokbedrijven dan wel in het buitenland gevestigd om zo min mogelijk belasting te betalen, maar het gekke is dat zij de gokdiensten (viritueel) in Nederland aanbieden en dus dient er volgens mij in Nederland geheven te worden over deze dienst.

Als de overheid besluit om een flink percentage bij de gokkers te innen, dan denk ik dat ze een dief uit de eigen portemonnee zijn. Jullie mening? En hoe is het in het buitenland geregeld?
0
0
0 likes
Retarded gambler
Helaas is vanwege de downtime mijn verslagje van het debat van afgelopen donderdag verloren gegaan, ik heb alleen de aandachtspunten nog:

- Het belastingtarief: Gelijk voor buitenlandse en binnenlandse aanbieders (en zo ja, een tarief van 20% of 29%?) of verschillende belastingtarieven? De huidige tendens wijst naar een gelijk belastingtarief, wat waarschijnlijk neer gaat komen op 29%. Maar daar is men nog niet over uit.
- Het monitoren van eventuele problematische gokkers en gokverslaafden. Hier zet de PvdA dus op in en waarschijnlijk zal dit breed gedragen worden in de Tweede Kamer. Dit monitoren begint voor de PvdA dus bij een nulmeting en wordt in de komende jaren uitgebreid, maar stapje voor stapje voortgezet. Als blijkt dat de nieuwe wetgeving tekortschiet moet het aangepast worden. Dit is een harde eis van een aantal partijen uit de oppositie (CU, CDA) en de PvdA is hier zelf ook voor.
- De KSA moet veel sterker staan en meer man- en daadkracht krijgen om op te treden tegen illegale aanbieders (momenteel slechts 4,3 fte), eventueel tegen spelers die illegaal spelen. De meeste partijen zijn het er wel over eens dat vooral de aanbieders hierin aangepakt moeten worden, maar ook spelers zouden d.m.v. naming and shaming in de ongewenste spotlights gezet kunnen worden.
- Het tegengaan van fraude en matchfixing. Is het wel gewenst dat kansspelaanbieders verbonden zijn met de sport?
- Waarschijnlijk zal er ook nog meer aandacht besteed worden aan het verplicht landbased maken van kansspelaanbieders; de SP zal dit in ieder geval weer op de politieke agenda proberen te krijgen.

@Thijs, hoe zie je het voor je? Zoals het er nu voor staat wordt de bookie ook belast, maar dat krijgt de speler hoogstwaarschijnlijk weer op zijn bordje door middel van lagere odds en/of lagere bonussen dan wel bonussen tegen enorme rondspeelvoorwaarden. Daar kan de overheid ook weinig aan gaan doen.
0
0
0 likes
Ach, hier in Turkije hebben ze ook alles geblokkeerd, maar is kinderspel om blokkades te omzeilen..

Voor de spelers is alles wel goed nu volgens mij, net als poker belastingvrij als het goed is (mits aanbieders zich binnen de EU bevinden)
0
0
0 likes
Afgelopen donderdag (30 juni) stond het laatste debat voorafgaand aan de stemming over de legalisering kansspelen op het programma. Daarin is gepraat over ingediende amendementen en zijn er weer nieuwe moties ingediend. Hieronder het verslag over dat debat, als je het interessant vindt kun je alles lezen om te bekijken wat het nou inhoudt en waar men over gaat stemmen
. Eerst kijken we naar de amendementen die overgelaten worden aan de kamer; de regering heeft daar dus geen uitgesproken mening over en laat het aan de kamer over om over de wet te stemmen. Daarna volgen de amendementen die door Klaas Dijkhoff, staatssecretaris en het gezicht van de wet, ontraden worden. Dat betekent dat hij de Kamer adviseert om niet voor die amendementen te stemmen. Daarna komen moties aan de orde die ingediend zijn. Waarschijnlijk wordt er a.s. dinsdag (5 juli) gestemd over de amendementen en volgt op donderdag (7 juli) de stemming over de uiteindelijke wet, maar dat staat nog niet vast.

AMENDEMENTEN
In onderstaand stukje worden de amendementen behandeld waarover gestemd gaat worden.

Nr. 10 ? Verbieden van risicovolle weddenschappen omtrent matchfixing
Bepaalde weddenschappen uitsluiten (makkelijk manipuleerbare weddenschappen, amateurwedstrijden). Daarnaast moet er gekeken worden naar mogelijk kwetsbare sporten. Dit amendement wordt aan de kamer voorgelegd en komt er waarschijnlijk doorheen.

Nr. 11 ? Meldplicht
Verdachte gokpatronen moet gemeld worden bij KSA en er moet een Sports Intelligence Unit ingericht worden. Gaat ook mee.

Nr. 14 ? Belastingtarief naar 29%
Dit amendement gaat ook behandeld worden. Dijkhoff is bang dat de kanalisatiegraad hiermee omlaag gaat. Mocht blijken dat de kanalisatie achterblijft dan wil Dijkhoff hier opnieuw naar kijken. Als 29% aangenomen wordt, dan gaat de wet alsnog wel door.

Nr. 17 ? Verbod gokprogramma’s open TV net
Wordt ook over gestemd.

Nr. 20 ? Landelijk Loket Kansspelen
Zorgplicht aanbieders, informatievoorziening en interveniëren en door te geleiden naar verslavingszorg. Het loket kan aanbieders hierbij helpen. Wordt overgelaten aan het oordeel van de kamer.

Nr. 22 ? Verbod op gokapps
Wordt overgelaten aan de kamer.

Nr. 23 ? Waarschuwingstekst bij aanbieding kansspelen
Er komt een verplichting voor aanbieders om een slogan op te nemen waarbij deelnemers gewezen worden op de mogelijke gevolgen van niet-matig gebruik. Dit moet dan wel in samenspraak gebeuren door professionals en niet de bookmakers die wat simpels uit hun mouw schudden. Laatste woord moet gesproken worden door instanties die geen financiële banden hebben met de gokindustrie. Oordeel kamer.

Nr. 26 ? Aanvullende zaken bij de evaluatie
Bv toegenomen verslagen etc. Ook oordeel kamer.

Nr. 27 ? Onvrijwillige uitsluiting alleen bij uiterste noodzaak en volgens beleidsregels KSA
Onvrijwillige inschrijving bij de CRUKS moet behoedzaam worden gedaan. Vrijwillige uitsluiting is veel efficiënter en de kans dat iemand bij onvrijwillige uitsluiting in het illegale circuit terecht komt is groter. Oordeel Kamer.

Nr. 28 ? Aanpassen begrip ‘sportprijsvragen’ in sportweddenschappen
Er is blijkbaar geen verschil tussen het begrip ‘sportprijsvraag’ en ‘sportweddenschap’. Deze termen staan nu nog los van elkaar. Oordeel Kamer.

Nr. 29 ? ISP blokkade
Ontoegankelijk maken van illegale goksites. Niet breed gedragen. Wordt overgelaten aan oordeel kamer.

Nr. 30 ? Verbod gebruik van land-based klantenbestand voor werving en reclame
Het mag niet zo zijn dat een speler opeens benaderd wordt voor heel andere kansspelen dan hij aanvankelijk gebruik van maakt. Kabinet is daar niet heel enthousiast over, maar het wordt nog wat aangepast. Is nog onduidelijk of dit aan het oordeel van de kamer overgelaten wordt.

Nr. 35 ? Toevoegen aan taakomschrijving KSA bestrijden illegaal kansspelaanbod
KSA wettelijk verplicht om illegaal kansspelaanbod te bestrijden. Dijkhoff laat dit over aan het oordeel van de Kamer.

Nr. 40 ? Geeft meer handhavingsinstrumenten aan de KSA
Instrumenten zijn niet per se nodig, maar kunnen wel een toegevoegde bieden. Oordeel van de Kamer.

Nr. 41 ? Hoe in speelhallen aan de hand van CRUKS controleren?
Moet dat bij binnenkomst of als speelgedrag daar aanleiding toe geeft? Strekking van amendement gaat over laatstgenoemde. Dit moet dan wel aan de speelautomaat gekoppeld zijn, want anders kun je gemakkelijk in de horeca op een automaat spelen.

ONTRADEN AMENDEMENTEN
Wat betekent ontraden? Ontraden betekent dat de minister of staatssecretaris de Kamer adviseert om niet voor te stemmen.

Nr. 31 ? Leeftijd 18 naar 21
Wordt ontraden door Dijkhoff. Er is namelijk een regime voor jongvolwassenen tussen achttien en 24. Daar is het extra belangrijk dat ze gewezen worden op de risico’s door een legale aanbieder, omdat anders de kans aanwezig is dat ze in die drie jaar hun heil zoeken bij illegale aanbieders.

Nr. 32 ? Gelijkstellen van reclameregime aan alcoholwetgeving
Wordt ontraden door Dijkhoff. De geldende wet- en regelgeving is nu al streng en reclame van legale aanbieders is nodig om mensen naar het legale en betrouwbare aanbod te geleiden. Ook omdat je dan te maken krijgt met het Commissariaat voor de Media .

Nr. 33 ? Verhogen afdrachtspercentage voor het verslavingsfonds van 1%
Wordt ontraden door Dijkhoff. Afdracht verhogen heeft niet zoveel zin omdat er al financiën uit andere hoeken komt. Bij evaluatie kan altijd nog voor verhoging gekozen worden.

Nr. 34 ? Verhogen van de drempel om je uit te schrijven bij het CRUKS
Wordt ontraden door Dijkhoff. Het lastiger maken van het uitschrijven wordt het misschien ook lastiger om in te schrijven, wat kan leiden tot minder mensen die in het register blijven.

Nr. 36 ? Zware voorhangprocedure
Wordt ontraden door Dijkhoff. Haalt vaart uit invoering.

Nr. 38 ? Verbod om kansspelen aan te bieden aan sporters, teams of verenigingen die de vergunninghouder sponsoren
Wordt ontraden door Dijkhoff. Er zijn andere initiatieven door o.a. clubs. Dit zou alleen maar meer rompslomp opleveren.

Nr. 42 ? reclames voor online als land-based kansspelen pas na 21.00
Het is nu 19.00, je rekt hem twee uur op. Rondom 19.00 nu veel in de Nederlandse cultuur ingebakken sportprogramma’s. Reclame helpt bij kanalisatie.
?
INGEDIENDE MOTIES
In de vergadering van 30 juni zijn een aantal moties ingediend. Deze moties worden eventueel meegenomen in de stemming. Dijkhoff heeft op alle moties een reactie gegeven. Dijkhoff heeft een paar moties overgenomen. Wanneer een motie overgenomen wordt, betekent het dat hier niet over gestemd gaat worden. De regering is het dan eens met de inhoud.

Nr. 44 van Wijngaarden (VVD): Pooltjes toegestaan als er in besloten kring, tussen familie, vrienden en collega’s aan meegedaan wordt. Bij organisatie door derden belasting betalen bij bedrag over €450.
Reactie: Wordt overgenomen door Dijkhoff.

Nr. 45 Segers en Vos (CU & PvdA): aanstellen nationaal rapporteur die de bevoegdheid heeft om analyses over de aard, omvang en problematiek van gokverslaving te maken en aanbevelingen te doen.

Reactie: Wordt ontraden door Dijkhoff, er zijn al veel maatregelen om te monitoren en evalueren. Dat lijkt Dijkhoff voldoende om eerste evaluatie af te wachten.

Nr. 46 Segers & Kooiman (CU & SP): Een jaar nadat de wet er is te evalueren of de KSA voldoende capaciteit heeft om het illegale aanbod terug te dringen en waar nodig extra budget en manschappen bij te dragen.
Reactie: Wordt ontraden door Dijkhoff. Budget komt uit de marktpartijen, dus het is nog onduidelijk of er wel extra budget vrij te geven.

Nr. 48 Van Toorenburg & VOS (CDA & PvdA): Aanbieders die blijven volharden in illegaal aanbod op dit moment een vergunning weigeren, aangezien er nu een omzeilingstruc is om .nl door te sluizen naar .eu.
Reactie: Laat Dijkhoff over aan de kamer.

Nr. 49 van Toorenburg & Kooiman (CDA & SP): Verbod op het aanbieden van bonussen omdat dit zou leiden tot meer verslaafden.
Reactie: Wordt ontraden door Dijkhoff, omdat het in de weg kan staan bij het kanaliseren. Mensen trekken anders namelijk eerder naar illegale aanbieders.

Nr. 50 van Toorenburg (CDA): Westvoorstel voorleggen aan Raad van State (adviesorgaan) voordat er over gestemd gaat worden.
Reactie: Wordt ontraden door Dijkhoff. Duurt te lang, er moet nu een einde komen aan de discussie.

Nr. 51 van Toorenburg (CDA): Als nr. 50 het niet haalt moet het wetsvoorstel na stemmen voorgelegd worden aan Raad van State.
Reactie: Wordt ontraden door Dijkhoff. Duurt te lang, er moet nu een einde komen aan de discussie.

Nr. 52 van Kooiman, Segers en van Toorenburg (SP, CU en CDA): Het mag niet mogelijk zijn om via iDEAL betalingen aan illegale aanbieders van kansspelen te doen.
Reactie: Wordt ontraden door Dijkhoff, omdat het een overbodige motie is. Bovenstaande is namelijk al het plan van Dijkhoff.

Nr. 53 van Kooiman & van Wijngaarden (SP & VVD): met behulp van KSA de illegale gokindustrie actief te bestrijden en m.b.v. KSA de legale gokindustrie op Curaçao en Sint-Maarten met bijzondere aandacht te controleren en monitoren.
Reactie: Wordt ontraden door Dijkhoff, want ze hebben een autonome kansspelwetgeving. Samenwerking kan wel geïntensiveerd worden. Er kan niet bepaald worden dat er meer gedaan wordt.

Nr. 54 van Kooiman en Vos (SP & PvdA): Alle aanbieders van kansspelen moeten eenzelfde percentage afdragen aan het verslavingsfonds.
Reactie: Dat was al een amendement. Laat hij daarom over aan de kamer.

Nr. 55 van Vos en van Toorenburg (PvdA & CDA): tussen spelmomenten het gebruik van pop-upberichten voor herinneringen aan de eigen speellimieten te verplichten aan aanbieders.
Reactie: Dijkhoff is bereid de motie over te nemen.

Nr. 56 van Vos en van der Staaij (PvdA & SGP): Reclame voor live weddenschappen tijdens sportwedstrijden verbieden.
Reactie: Wordt ontraden door Dijkhoff. Er is veel behoefte aan live wedden, dus daarom moet er een legale optie voor zijn. Reclame die voldoet aan alle strenge eisen moet mogelijk zijn. Wordt wel in stemming gebracht omdat mevrouw Mei Li Vos het niet eens is met Dijkhoff.

Nr. 57 van Vos, van der Staaij en Kooiman (PvdA, SGP & SP): Scherpe handhaving op beperkingen aan inhoud van reclames en waarschuwingsteksten en hetzelfde tijdslot voor online reclame af te dwingen als reclame op TV.
Reactie: Wordt ontraden omdat online een andere omgeving is dan TV. Reclame gericht op jongeren tot 24 wordt niet toegestaan.

Nr. 58 van Vos, van Toorenburg, Kooiman en van der Staaij (PvdA, CDA, SP & SGP): verbod op individuele sponsoring van sporters door gokbedrijven.
Reactie: Een variant die wel werkbaar is ipv een heel team, hele club of een hele competitie. Oordeel aan de Kamer.

CONCLUSIE:
Er is dus nog veel niet duidelijk. Heikele puntjes zijn de verslavingszorg, het al dan niet aanbieden van bonussen, het belastingtarief voor de bookies en reclames. De regering wil toe naar een kanalisatiegraad van 80%, wat betekent dat 80% van de online spelers dit bij een legale bookie moet doen. Er is de regering dus veel om te doen om het aanbod concurrerend te laten zijn, het wordt interessant om te zien hoe dat gaat uitpakken. De regering wil daarom liever niet aan het weren van bonussen, reclames, etcetera. Wel lijkt het belastingtarief naar 29% te gaan, wat voor de bookies erg nadelig is. Of je dit terug gaat zien in de odds is vooralsnog ook onduidelijk, dat is afhankelijk van wat de bookies er mee gaan doen.
0
0
0 likes
http://nos.nl/artikel/2115564-kamer-achter-legaal-online-gokken.html
die 29% is er dus door! en dat over de uitbetaling! (dus niet alleen de winst)
ze maken dan dus van een odd 2, een odd 1.42; zucht..
0
0
0 likes
Afgelopen dinsdag is de Tweede Kamer bijeengekomen om de amendementen omtrent de wet 'Kansspelen op afstand' goed dan wel af te keuren. Het belangrijkste nieuws is dat de wet er echt gaat komen. Aanstaande donderdag zal de Tweede Kamer naar alle waarschijnlijkheid gaan instemmen met deze wet. De laatste stap is dat de wet nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd.

Zoals Battes al eerder liet zien welke amendementen (wijzigingen binnen de wet Kansspelen op afstand) werden voorgesteld, zullen we dit nou wederom gaan doen. Echter lichten we nu de belangrijkste amendementen uit:

Tarief

De angst van de wedder en de bookmaker wordt werkelijkheid. Het belastingtarief zal 29% bedragen en dat lijkt een probleem op te leveren voor zowel de aanbieder als de speler, wellicht later ook voor de overheid zelf. Bookmakers kunnen met dit percentage te weinig budget vrijhouden om de sport een financiële impuls te geven. Daarnaast blijft het afwachten wat de bookmaker gaat doen om de belasting door te berekenen. Er bestaat een grote kans dat dit tarief wordt doorberekend in de odds en dat is voor de wedder natuurlijk slecht nieuws.


Gokprogramma's

Het zal niet worden toegestaan om gokprogramma's uit te zenden. Zender SBS had plannen klaarliggen om bepaalde programma's uit te gaan zenden, maar deze kunnen dus de ijskast in.


Gebruik database

Voor de wedder een positief punt. Ondernemingen mogen niet de database van leden gebruiken om andere manieren van wedden te promoten. Wanneer je lid bent van de staatsloterij, zul je geen uitnodigingen mogen ontvangen over sportweddenschappen of andere gokactiviteiten.


Matchfixing

Het was al wel snel duidelijk dat het wedden op fraudegevoelige wedstrijden of gebeurtenissen er niet door zou komen en zo geschiedde. Wedstrijden waarin de drempel van matchfixing laag ligt, zullen dus niet worden aangeboden door de bookmakers met een Nederlandse vergunning.


Reclame live-weddenschappen

Het voorstel om reclame voor live-weddenschappen te verbieden is er doorgekomen. Dat houdt dus in dat we tijdens sportevenementen geen aanbiedingen op tv zullen tegenkomen.


Geen vergunning, geen iDEAL.

De kop spreekt voor zich. Wanneer een bookmaker geen Nederlandse vergunning heeft, kunnen spelers geen gebruik maken van de betaalmogelijkheid iDEAL. De transacties zullen door de bank worden geblokkeerd.


Bonussen

Het voorstel om bonussen te verbieden is afgewezen. bonussen zijn goede lokkers voor nieuwe spelers en wanneer de bookmakers zouden worden beperkt op dit gebied, zouden wedders alsnog de keuze kunnen maken om bij een illegale bookmaker aan de slag te gaan. Dat komt uiteraard niet ten goede van het hoofddoel: zoveel mogelijk spelers bij legale bookmakers onderbrengen.


Kort samengevat zijn dit de belangrijkste amendementen voor de wedders. Het is slechts een greep uit de 42 amendementen waarover is gestemd. De rest willen we jullie uiteraard niet onthouden. Tweedekamer.nl laat echter een onoverzichtelijk geheel zien, waardoor we de aangenomen en verworpen amendementen hebben gesorteerd. Deze kun je lezen in de post hieronder.
0
0
0 likes
You only sing when you're winning!

Neem deel aan het gesprek

Als je al een account hebt, login om te reageren of maak een account aan.
Beste keuze!
Country flag Beschikbaar
 • Populairste bookmaker in Nederland
 • Livestreams beschikbaar
 • Duidelijke website
Speel nu
18+ | Wat kost gokken jou? Stop op tijd | Algemene voorwaarden
Country flag Beschikbaar
 • Enorm aanbod
 • Veel live streams
 • Goede reputatie
Speel nu
18+ | Wat kost gokken jou? Stop op tijd | Algemene voorwaarden
Country flag Beschikbaar
 • Mooie promoties
 • Kambi odds
 • Jack's Specials
Speel nu
18+ | Wat kost gokken jou? Stop op tijd | Algemene voorwaarden
Country flag Beschikbaar
 • Geweldige bonus van €250
 • Goed aanbod voetbalweddenschappen
 • Mooi design
Speel nu
18+ | Wat kost gokken jou? Stop op tijd | Algemene voorwaarden
 • Nieuwste reacties

  Maak favoriet

  WK Game 2022, laat jouw stem horen!


  Het WK komt steeds dichterbij en wij zijn volop bezig met de voorbereiding van de WK Game 2022! Ook voor deze WK Game zal er weer een flinke prijzenpot beschikbaar worden gesteld. Deze zal bestaan uit een deel Free Bets, maar ook uit fysieke prijzen. Wij zijn erg benieuwd naar jullie voorkeur dus horen we graag wat voor prijzen jullie graag willen winnen! 


  Daarom kun je hieronder een poll invullen, met een aantal voorbeelden van prijzen. Het is uiteraard ook mogelijk om andere suggesties te geven in de reacties. Zie je een suggestie van een ander lid waar je het helemaal mee eens bent? Dan kun je dit laten weten door deze reactie te liken!


  De uitslagen van deze poll zijn enkel bedoeld om een indicatie te geven van een mogelijke voorkeur en de uiteindelijke prijzen kunnen dus verschillen met de uitslag van deze poll.

  WK Game 2022, laat jouw stem horen!
  Maak favoriet

  Bookie Review: Unibet

  Ga naar Unibet


  Update: De problemen met de welkomstbonus zijn inmiddels opgelost! Bij het aanmaken van een account kun je dus zonder problemen gebruik maken van de welkomstbonus.

  We hebben er even op moeten wachten, maar Unibet is inmiddels weer beschikbaar voor Nederlanders. Deze bekende bookmaker was vroeger erg populair onder leden, dus zijn we erg benieuwd hoe het tot nu toe bevalt. Het is ons wel opgevallen dat de lancering niet geheel vlekkeloos ging, door veel problemen met de welkomstbonus.


  Een aantal bonussen op een rijtje:


  Europese Voorrondes

  Je kunt na het inzetten van €10 op een wedstrijd uit de voorrondes van de grootste Europese competities, een free bet van €5 ontvangen. Let op, deze free bet is wel alleen live te gebruiken en de minimale quotering voor de kwalificerende weddenschap is 1.40. Ook dien je minimaal 24 jaar of ouder te zijn.

  Bekijk de bonus


  EK 2022 +50% Profit Boost

  Voor de knock outfase van het EK Vrouwenvoetbal heeft Unibet een 50% profitboost. De minimale odds zijn 1.40 of hoger en de maximale potentiële extra winst zal op je wedformulier staan. Ook voor deze promotie dien je minimaal 24 jaar of ouder te zijn.


  Welkomstbonus

  Unibet heeft een prima welkomstbonus. Bij een inzet van minimaal €10, kun je voor €40 aan free bets ontvangen. Dit is verdeeld onder vier free bets van €10 elk:

  • €10 Pre-match free bet
  • €10 Live free bet
  • €10 Combinatie free bet
  • €10 Bet Builder free bet

  Lees hier meer over de welkomstbonus

  Bookie Review: Unibet
  Maak favoriet

  Weddenschappen


  Benfica-Girona: Girona scoort @1.75

  Volendam-AEK, Almere-Dordrecht: Volendam scoort + over 2,5 goals bij Almere-Dordrecht @1.98

  Van Duijvenbode-Noppert: Noppert wint @2.10 (circus boost)

  Weddenschappen
  Maak favoriet

  Prijsvraag Nederland - Polen, voorspel de eindstand!

  Zaterdag nemen Nederland en Polen het tegen elkaar op in de Nations League. De bookmaker smullen ook van deze partij met genoeg promoties. Weet jij de juiste eindstand te voorspellen? Dan maak je kans op een cadeaubon van €25!

  Hoe werkt het? 

  Voorspel voor zaterdag 11/06 20:45 de correcte eindstand voor de wedstrijd tussen Nederland en Polen. Geef jouw voorspelling door via het forum hieronder! Een voorbeeld van een mogelijke voorspelling staat hier onder. 


  Voorbeeld: 3-1 


  Hoe wordt de winnaar gekozen?

  Als er meerdere mensen de juiste voorspelling hebben doorgegeven dan zal de uiteindelijke winnaar worden bepaald door middel van loting. Als niemand exact de juiste eindstand heeft voorspeld, dan wordt gekeken welke voorspelling er het dichtst bij zit. Dit kan bijvoorbeeld 2-1 zijn wanneer de correcte eindstand 3-1 was. 


  Wat kun je winnen?

  De winnaar van deze prijsvraag kan een bol.com cadeaubon winnen van €25!

   

  Wie kunnen er meedoen?

  Alle leden van Voetbalwedden.net mogen meedoen, dubbelaccounts zijn niet toegestaan. Je kunt tot zaterdag 11/06 20:45 je voorspelling plaatsen. Alle voorspellingen die zijn geplaatst na dit tijdstip, komen niet in aanmerking voor de prijs. 

  Prijsvraag Nederland - Polen, voorspel de eindstand!
  Maak favoriet

  Tipcompetitie: vragen en/of opmerkingen

  05.07.2011 Excelsior - Feyenoord 2 8/10 €1.75 +6.00
  27.07.2011 Borrusia Dortmund - Hamburger SV 1 10/10 €1.70 +7.00
  De 2 bovenstaande tips die ik heb gespeeld staan beide op de verkeerde datum (vorige maand).
  De wedstrijden zijn vandaag en gisteren gespeeld maar tellen niet mee voor deze maand als ik het goed zie.
  Kan dit gefixt worden?

  Tipcompetitie: vragen en/of opmerkingen
 • Nieuwe onderwerpen

  Maak favoriet

  WK Game 2022, laat jouw stem horen!


  Het WK komt steeds dichterbij en wij zijn volop bezig met de voorbereiding van de WK Game 2022! Ook voor deze WK Game zal er weer een flinke prijzenpot beschikbaar worden gesteld. Deze zal bestaan uit een deel Free Bets, maar ook uit fysieke prijzen. Wij zijn erg benieuwd naar jullie voorkeur dus horen we graag wat voor prijzen jullie graag willen winnen! 


  Daarom kun je hieronder een poll invullen, met een aantal voorbeelden van prijzen. Het is uiteraard ook mogelijk om andere suggesties te geven in de reacties. Zie je een suggestie van een ander lid waar je het helemaal mee eens bent? Dan kun je dit laten weten door deze reactie te liken!


  De uitslagen van deze poll zijn enkel bedoeld om een indicatie te geven van een mogelijke voorkeur en de uiteindelijke prijzen kunnen dus verschillen met de uitslag van deze poll.

  WK Game 2022, laat jouw stem horen!
  Maak favoriet

  Wedden op NFL 2022/2023

  Afgelopen donderdag is het nieuwe NFL seizoen begonnen. Dit jaar belooft het weer een spannend jaar te worden. Pakt Tom Brady op 45 jarige leeftijd zijn 8ste ring of gaat het dit jaar naar iemand anders?


  Voor vanavond heb ik de volgende picks:

  • Saints -5,5 @1.90 (Unibet)
  • Lions - Eagles under 48.5 @1.89 (Unibet)
  • Colts - 6,5 @1.82 (Unibet)

  Wedden op NFL 2022/2023
  Maak favoriet

  Prijsvraag GP van Zandvoort!

  De snelste raceronde werd uiteindelijk gereden door Verstappen en was een ronde van 1.13.652! tomaat23 zat er met zijn voorspelling slechts 0.420s van af en heeft deze prijsvraag dus gewonnen, gefeliciteerd!

  De GP van Zandvoort is dit weekend weer terug! De tribunes langs het bekende Nederlandse circuit zullen zich dit weekend ongetwijfeld vullen met een zee aan Verstappen-fans, die samen komen kijken hoe Max wellicht zijn vierde zege op rij binnen haalt. De afgelopen races heeft Verstappen samen met RedBull laten zien ver boven de rest uit te steken en lijkt het kampioenschap steeds meer hun kant op te gaan. In de Formule 1 kan het echter met een beetje pech zo omdraaien, Ferrari heeft laten zien een goede auto te hebben en ook Mercedes heeft grote stappen gemaakt sinds het begin van het seizoen. Kun jij voor de GP van dit weekend voorspellen wat de snelste raceronde zal zijn? Dan maak je kans op een cadeaubon t.w.v. €25!


  Prijsvraag

  Hoe werkt het?

  Voorspel voor zondag 04/09 15:00 wat de snelste raceronde zal zijn en maak kans op een cadeaubon t.w.v. €25! Geef jouw voorspelling door met een reactie op dit forum topic. Let op, het gaat om de snelste ronde die aan het tijdens de race gereden wordt. Een voorbeeld van een voorspelling kun je hieronder zien:

  Voorbeeld: 1.12.467


  Hoe wordt de winnaar gekozen?

  Eerst wordt gekeken of er iemand is die exact de juiste tijd heeft voorspeld. Als dit niet het geval is, wordt er gekeken naar wie het dichtstbij zit. Mocht het zo zijn dat twee leden het juiste antwoord of exact evenveel van het juiste antwoord afzitten, dan wordt de uiteindelijke winnaar bepaald d.m.v. loting.


  Wie kunnen er meedoen?

  Alle leden van Voetbalwedden.net mogen meedoen, dubbelaccounts zijn niet toegestaan. Je kunt tot zondag 04/09 15:00 je voorspelling plaatsen. Alle voorspellingen die zijn geplaatst na dit tijdstip, komen niet in aanmerking voor de prijs.


  Extra

  Wij zijn erg benieuwd en willen graag weten wie jij denkt dat de GP van Zandvoort zal winnen. Laat het weten via deze poll! (Dit is niet voor de prijsvraag)

  Prijsvraag GP van Zandvoort!
  Maak favoriet

  Wedden op Tennis: US Open 2022

  Maandag 29 augustus vangt de US Open 2022 aan. Donderdag werd duidelijk dat Novak Djokovic niet welkom is op de laatste Grand Slam van het kalenderjaar. De Serviër weigert zich te vaccineren tegen het coronavirus en is hierdoor niet welkom in de Verenigde Staten. Naast Djokovic moet ook Alexander Zverev verstek laten gaan. De runner-up van 20202  liep in de halve finale van Roland Garros en is niet tijdig hersteld. Wel komen er genoeg Nederlanders in actie. Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven verzekerden zich vanwege hun ranking al van deelname aan het hoofdtoernooi, terwijl de qualifiers Jesper de Jong, Gijs Brouwer en Lesley Pattinama-Kerkhove nog slechts één zege nodig hebben voor een plek in het hoofdtoernooi.


  Voorbeschouwing mannentoernooi

  De loting:

  De loting heeft donderdag plaatsgevonden. Tijd om te kijken voor welke spelers er mogelijkheden liggen en wie het minder hebben getroffen.


  Kwart 1

  Geprojecteerde kwartfinale: Daniil Medvedev (1) vs. Felix Auger-Aliassime (6)


  Daniil Medvedev mag geen problemen hebben om de vierde ronde te bereiken. Hier wacht hem mogelijk een ontmoeting met Nick Kyrgios of Roberto Bautista Agut. Kyrgios dient in de eerste ronde wel eerst af te rekenen met zijn goede vriend en landgenoot Thanasi Kokkinakis. Kyrgios zorgde eerder deze maand voor een stunt door Medvedev in Montréal in drie sets uit te schakelen. Over het best-of-five-format lijkt een lastiger verhaal te worden. In de onderste speelhelft lijken Pablo Carreno Busta en Felix Auger-Aliassime de grootste kanshebbers om Medvedev in de kwartfinale te treffen.


  Kwart 2

  Geprojecteerde kwartfinale: Stefanos Tsitsipas (4) vs. Casper Ruud (5)

  Het tweede kwart lijkt op het eerste gezicht enorm open. Stefanos Tsitsipas en Matteo Berrettini treffen elkaar mogelijk in de vierde ronde. De Italiaan zal eerst echter af moeten rekenen met óf Andy Murray óf Francisco Cerundolo. In de onderste helft van dit kwart liggen er ook genoeg kansen. Casper Ruud is de hoogst geplaatste speler, maar Taylor Fritz en Botic van de Zandschulp hebben eveneens goede papieren om de kwartfinale te bereiken.


  Kwart 3

  Geprojecteerde kwartfinale: Carlos Alcaraz (3) vs. Hubert Hurkacz (8)

  Net als het tweede kwart, is ook het derde kwart wijdopen. Voor Carlos Alcaraz wacht er in de derde ronde mogelijk een interessante ontmoeting met Borna Coric, die recent het ATP-toernooi van Cincinnati op zijn naam schreef. Met Marin Cilic of Dan Evans is de route naar de kwartfinale voor de Spaanse tiener in ieder geval allesbehalve eenvoudig. In het onderste deel van dit kwart lijken Jannik Sinner en Hubert Hurkacz uit te gaan maken wie de kwartfinale weet te bereiken. De Pool wist twee van de drie onderlinge ontmoetingen te winnen en was eerder dit jaar in Dubai nog in straight sets te sterk (6-3, 6-3).

   

  Kwart 4

  Geprojecteerde kwartfinale: Rafael Nadal (2) vs. Cameron Norrie (7)

  Rafael Nadal kende een mislukte rentree na Wimbledon toen hij in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Cincinnati werd uitgeschakeld door Borna Coric. Wat betreft de US open heeft de Spanjaard een gunstige loting gekregen en moet hij zonder al te veel problemen de vierde ronde kunnen bereiken. Daar wacht mogelijk Diego Schwartzman of Frances Tiafoe, terwijl in de onderste deel van dit kwart Cameron Norrie en Andrey Rublev een grote kans maken om de kwartfinale te bereiken. Al lijkt Denis Shapovalov nog een goede outsider.

   

  Conclusie:

  Daniil Medvedev is in mijn ogen de terechte favoriet, maar de meeste value is in het derde kwart te vinden. Jannik Sinner en Hubert Hurkacz zijn in een open kwart in staat om deze US Open ver te geraken. 

  Winnaar US Open: Hubert Hurkacz @ 41.00 (Unibet, low)

  Winnaar US Open: Jannik Sinner @ 16.00 (Unibet, low)


  Wedden op Tennis: US Open 2022
  Maak favoriet

  Cashout Betcity

  Hallo,


  Bij Betcity ervaar ik het volgende. Gaat mijn inzet goed, dan verdwijnt de cashout. Gaat die fout, kan ik uitcashen. Nu zit ik een 9 fold waarvan 4 van de 9 afgerond zijn, en kan ik niet uitcashen. Bij de helpdesk word ik van het kastje naar de muur gestuurd.


  Is er iets wat ik hier aan kan doen? Wanneer verschijnt de cashout knop? En wanneer niet?

  Cashout Betcity

Onze moderators