Wat kost gokken jou? Stop op tijd | 18+ | loketkansspel.nl | Gokken kan verslavend zijn | Deze boodschap mag niet gedeeld worden met minderjarigen | Speel bewust | Algemene voorwaarden zijn van toepassing | #Advertentie

Directe of indirecte vrije trap?

Directe of indirecte vrije trap?

In het voetbal zijn vrije trappen een belangrijk onderdeel van het spel. Ze bieden teams de mogelijkheid om een overtreding te bestraffen of een spelhervatting uit te voeren na een fout of vergrijp. Er zijn twee soorten vrije trappen: directe vrije trappen en indirecte vrije trappen. Deze vrije trappen worden toegekend aan de tegenpartij van de speler, wisselspeler, gewisselde of verwijderde speler, of teamofficial die schuldig is aan een overtreding of vergrijp.
 • Inhoudsopgave

Maar wat is nou het verschil tussen en directe en indirecte vrije trap en wanneer worden deze gegeven? In dit artikel gaan we dieper in op de definitie, toekenning en mogelijkheden bij het nemen van directe en indirecte vrije trappen in het voetbal. We bespreken ook enkele voorbeelden van bekende doelpunten uit deze vrije trappen.

Wat is een directe vrije trap?

Een directe vrije trap wordt toegekend aan het team dat een overtreding begaat die als ernstig wordt beschouwd volgens de regels van het voetbalspel. Bij een directe vrije trap mag de nemende speler de bal rechtstreeks op doel schieten, zonder dat de bal door een andere speler moet worden aangeraakt voordat er een doelpunt kan worden gescoord. 

directe vrije trap

Situaties waarin een directe vrije trap wordt toegekend

 • Fysieke overtredingen: Directe vrije trappen worden toegekend voor fysieke overtredingen zoals het duwen, trekken, vasthouden of tackelen van een tegenstander op een manier die als ongepast wordt beschouwd.
 • Gevaarlijke overtredingen: Een directe vrije trap kan worden toegekend wanneer een speler een gevaarlijke speelwijze hanteert, zoals een hoog geheven been, het maken van een wilde tackle of het geven van een trap naar een tegenstander.
 • Hands: Als een speler de bal (opzettelijk) met zijn hand of arm raakt, wordt een directe vrije trap toegekend aan het andere team.
 • Verbaal misbruik of onsportief gedrag: Directe vrije trappen kunnen ook worden toegekend voor verbaal misbruik van tegenstanders, scheidsrechters of andere betrokkenen, evenals voor onsportief gedrag zoals schelden, provoceren of tijdrekken.

Mogelijkheden en regels bij het nemen van een directe vrije trap

Bij het nemen van een directe vrije trap heeft de nemende speler verschillende mogelijkheden en regels om rekening mee te houden:

 • Afstand van de tegenstanders: De tegenstanders moeten op minimaal 9,15 meter afstand van de bal staan totdat deze in het spel is gebracht.
 • Plaats van de overtreding: De directe vrije trap wordt genomen op de plaats waar de overtreding plaatsvond.
 • Positionering van spelers: De nemende speler kan ervoor kiezen om de bal zelf te nemen of deze af te leggen voor een medespeler. Andere spelers kunnen zich positioneren om een doelkans te creëren of om de verdediging af te leiden.
 • Schiettechniek en precisie: Bij het nemen van een directe vrije trap is het belangrijk om de bal met de juiste techniek en precisie te schieten om de kans op een doelpunt te vergroten. Dit kan inhouden dat de bal laag over de grond wordt geschoten, een krachtige boogschot wordt gegeven of dat er een effect aan de bal wordt gegeven.

Wat is een indirecte vrije trap?

Een indirecte vrije trap is een vrije trap die niet direct op doel mag worden geschoten. Een team ontvangt een indirecte vrije trap als de begane overtreding dusdanig niet-ernstig is. Bij een indirecte vrije trap moet de bal dus eerst door een andere speler worden aangeraakt voordat er een doelpunt kan worden gescoord. Dit betekent dat de bal minstens twee keer moet worden aangeraakt voordat een doelpunt geldig is.

Handeling van scheidsrechter bij een indirecte vrije trap

De scheidsrechter geeft een indirecte vrije schop aan door zijn arm boven zijn hoofd te heffen. Deze armpositie moet behouden worden totdat de schop is genomen en de bal door een andere speler is geraakt, uit het spel gaat, of wanneer duidelijk is dat er geen rechtstreeks doelpunt kan worden gescoord. Als de scheidsrechter verzuimt aan te geven dat de schop indirect is en de bal rechtstreeks in het doel wordt getrapt, moet de indirecte vrije schop opnieuw worden genomen.

Scheidsrechter geeft een indirecte vrije trap aan

Situaties waarin een indirecte vrije trap wordt toegekend

 • Terugspelen naar de doelman: Als een veldspeler bewust de bal met zijn voet naar zijn eigen doelman speelt en de doelman de bal oppakt, wordt een indirecte vrije trap toegekend aan het andere team op de plaats waar de doelman de bal vastpakt.
 • Technische overtredingen: Indirecte vrije trappen kunnen ook worden toegekend voor technische overtredingen die niet direct gericht zijn tegen een tegenstander, zoals gevaarlijk spel zonder contact te maken, het spelen van de bal terwijl deze nog in de handen van de doelman is, het vertragen van het spel door de bal niet snel genoeg in te nemen bij een vrije trap, enzovoort.
 • Buitenspel: Als een speler in buitenspelpositie de bal speelt en hier voordeel uit haalt, wordt er een indirecte vrije trap toegekend aan het verdedigende team op de plaats waar de overtreding plaatsvond.
 • Onsportief gedrag: Indirecte vrije trappen kunnen ook worden toegekend voor onsportief gedrag, zoals het schelden, tijdrekken, intimideren van spelers, etc. Afhankelijk van de ernst van het onsportief gedrag. Hoe groter het vergrijp, des te meer kans op een directe vrije trap.
 • Overtreden 6-secondenregel: Wanneer keepers de bal in de handen hebben hebben zij 6 seconden om deze weer in het spel te brengen. In de praktijk gebeurt dit lang niet altijd. Hier wordt echter niet vaak iets aan gedaan. Mocht het wel zo zijn dat een keeper al is gewaarschuwd en hij/zij weer veel meer dan 6 seconden gebruikt om de bal in het spel te brengen, kan de scheidsrechter een indirecte vrije trap toekennen aan de tegenpartij in verband met het overtreden van de 6-secondenregel.

Indirecte vrije trap

Mogelijkheden en regels bij het nemen van een indirecte vrije trap

Bij een indirecte vrije trap moet de nemende speler de bal eerst aanraken voordat een doelpunt kan worden gescoord. De tegenstanders moeten op minimaal 9,15 meter afstand van de bal staan totdat deze in het spel is gebracht. Als de bal rechtstreeks in het doel gaat zonder dat een andere speler deze heeft aangeraakt, wordt er een doelschop toegekend aan het verdedigende team.

Als de bal bij een indirecte vrije trap direct in het doel wordt geschoten wordt er een doelschop toegekend. Als de indirecte (of directe) vrije trap in één keer in het eigen doel belandt wordt er een hoekschop toegekend. Een eigen doelpunt maken vanuit een vrije trap is dus niet mogelijk!

De plek van de vrije trap

Vrije schoppen worden meestal genomen vanaf de plaats waar de overtreding heeft plaatsgevonden. Er zijn echter enkele uitzonderingen die gelden voor specifieke situaties:

 1. Een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij na een overtreding binnen het doelgebied van de tegenpartij moet worden genomen vanaf de lijn van het doelgebied. Deze lijn loopt parallel aan de doellijn en zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.
 2. Een vrije schop voor de verdedigende partij binnen hun eigen doelgebied mag worden genomen vanaf elk willekeurig punt binnen dat gebied.
 3. Vrije schoppen als gevolg van het zonder toestemming betreden, opnieuw betreden of verlaten van het speelveld door een speler worden genomen vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Een uitzondering hierop is wanneer een speler buiten het speelveld een overtreding begaat. In dat geval wordt het spel hervat met een vrije schop op de lijn die het dichtst bij de plaats van de overtreding ligt. Als de overtreding plaatsvindt binnen het strafschopgebied van de overtreder en deze moet worden bestraft met een directe vrije schop, wordt een strafschop toegekend.

Het correct bepalen van de plaats van de vrije schop is essentieel om ervoor te zorgen dat de spelhervatting op een eerlijke en consistente manier wordt uitgevoerd volgens de regels van het spel.

Overige regels wat betreft de vrije trap

 • De bal moet zich in een stilstaande positie bevinden en de nemer mag de bal niet opnieuw raken voordat deze door een andere speler wordt aangeraakt. Zodra de bal is getrapt en duidelijk in beweging is, wordt deze beschouwd als in het spel.
 • Totdat de bal in het spel is, moeten alle tegenstanders een afstand van minstens 9.15 meter tot de bal behouden, tenzij ze zich bevinden tussen de palen op de eigen doellijn. Als de vrije schop binnen het strafschopgebied van de tegenpartij wordt genomen, dienen de tegenstanders buiten dit gebied te blijven.
  Indien drie of meer spelers van de verdedigende partij een "muurtje" vormen, moeten alle aanvallers op minimaal 1 meter afstand van het "muurtje" en eventuele muurligger blijven totdat de bal in het spel is. 
 • Het is toegestaan om een vrije schop te nemen door de bal met één voet op te tillen of met beide voeten tegelijkertijd. Het uitvoeren van een schijnbeweging tijdens het nemen van een vrije schop om de tegenstander in verwarring te brengen, is een geoorloofde tactiek binnen het voetbalspel.
 • Als een speler de bal bewust tegen een tegenstander aanschiet terwijl hij de vrije schop correct neemt, zonder roekeloosheid of excessieve inzet, zal de scheidsrechter het spel laten doorgaan.

 

(bron: KNVB spelregels)

Artikel door:
Avatar vw-crew
Country flag vw-crew

Voetbalwedden heeft een batterij aan deskundige tekstschrijvers. Gezamenlijk leveren ze interessante lectuur omtrent strategieën, wetgeving en andere relevante zaken.

Andere artikelen in deze categorie

Inhoudsopgave
Voorbeeld