Wat kost gokken jou? Stop op tijd | 18+ | loketkansspel.nl | Gokken kan verslavend zijn | Deze boodschap mag niet gedeeld worden met minderjarigen | Speel bewust | Algemene voorwaarden zijn van toepassing | #Advertentie

CDA wil Wet Kansspelen op Afstand terugdraaien

CDA wil Wet Kansspelen op Afstand terugdraaien

Wetgeving
12 oktober 2023
2

CDA wil koa teurgdraaien

Met een verrassende wending in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, heeft het CDA, vertegenwoordigd door Kamerlid Anne Kuik, aangekondigd dat ze stappen onderneemt om de Wet Kansspelen op Afstand (Koa) terug te draaien. Dit initiatiefwetsvoorstel komt als reactie op de zorgen over de bescherming van Nederlandse consumenten en een groei in gokverslavingen na de legalisatie van online gokken twee jaar geleden.

In haar verklaring benadrukt Kuik dat de huidige wetgeving, die bedoeld was om spelers beter te beschermen, heeft geleid tot een aanzienlijke toename van gokkers, waarvan 21 procent jongvolwassenen zijn. Ze bekritiseert de wet als het resultaat van een overmatige neoliberale benadering, waar winst en vrije markt de prioriteit hebben, zonder voldoende bescherming voor kwetsbare individuen.

CDA wacht niet op geplande evaluatie

Tijdens een vragenuur in de Tweede Kamer gaf Kuik al aan dat ze de online gokwet wilde herzien, met steun van SP-Kamerlid Nicole Temmink. Minister Franc Weerwind, die de wet destijds goedkeurde, merkte op dat het aan de Kamer is om eventuele veranderingen door te voeren, wat de weg opende voor het CDA om actie te ondernemen.

Het CDA heeft aangekondigd een initiatiefwet op te stellen om de Koa effectief te herzien, zonder te wachten op de geplande evaluatie in 2024. Er wordt echter niet gesproken over mogelijke gevolgen voor gokkers als zij alleen nog bij illegale online kansspelaanbieders terechtkunnen.

Dergelijk initiatiefvoorstel komt vaker voor

Normaal gesproken worden ongeveer twaalf van dergelijke voorstellen per jaar ingediend in de Tweede Kamer. Ze dienen als middel om druk uit te oefenen op de regering of om aandacht te vragen voor belangrijke kwesties. Het initiatiefwetsvoorstel wordt voorgelegd aan de Raad van State voor advies over de uitvoerbaarheid. Vervolgens wordt het voorstel behandeld in de Tweede Kamer, waarbij leden van de regering als adviseurs optreden.

Daarna komt het voorstel in de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer het voorstel aanneemt, moet het nog worden goedgekeurd door de Koning en de verantwoordelijke minister. Hoewel het niet duidelijk is wanneer het CDA van plan is om het initiatiefwetsvoorstel in te dienen, verwacht Kuik steun van andere politieke partijen en roept ze hen op om samen te werken aan het voorstel.

Bron: Casinonieuws